OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
SMIDARSKA

Posláním občanského sdružení Okrašlovacího spolku je rozvoj regionu Smidarska. Sdružení se zabývá obnovou historického dědictví a kulturních památek v lokalitě, péčí o životní prostředí, rozvojem a udržením místních tradic a všeosvětovou činností pro místní komunitu.

Logo OSS

Občanské sdružení odvozuje svůj název z historického smidarského spolku, který vznikl v roce 1886. Znovu založen byl Okrašlovací spolek v březnu 2007 a momentálně sdružuje na 29 členů.

Předseda spolku: MUDr. Ambrož Homola, Ph.D

Členové výkonného výboru:

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
Mgr. Richard Zábranský
MUDr. Jan Rejthárek
Jitka Hillebrandová

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
Náměstí Profesora Babáka 106, 503 53 Smidary
IČ: 28553527, č.ú. 7045600001/5500 (detail transparentního účtu RB); email: okraslovaci.spolek@seznam.cz